Bijlagen

Groei in Balans, investeringen versus kredieten

Volgens het coalitieakkoord zorgt de Gemeente Utrecht voor gebalanceerde groei van de stad in
uiteenlopende opgaven. Het totale investeringspakket dat daarvoor nodig is staat beschreven in de bijlage Meerjareninvesteringspakket Groei in Balans .

De investeringsbedragen omvatten een langere periode en beslaan de totale investeringsduur. In deze begroting worden nog niet alle investeringen geautoriseerd. Voor onderstaande investeringen staat aangegeven voor welke kredieten wij autorisatie aanvragen. Voor een deel van de wordt nu nog geen investeringskrediet vrijgegeven. Dit vindt bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2023 plaats. Zie ook de bijlage ‘Meerjarenperspectief Groei in Balans’ paragraaf 5. Verplichtingen in 2023’.

Het totaal te autoriseren kredieten Groei in Balans programmabegroting 2023 bedraagt 10,143 miljoen euro vervangingsinvesteringen en 17,490 miljoen euro uitbreidingsinvesteringen in totaal 27,633 miljoen euro.

Investeringen Groei in Balans:

Vervangingsinvesteringen Groei in Balans 

x €1.000

Project 

Projecten naam 

Totaal investeringen

Kredieten 2023

Integrale
afweging
VJN 2023*

1

Integraal project Welgelegen en Den Hommel

2.543

2.543

2

Integraal project Overvecht Amazonekwartier

3.000

3.000

3

Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a.

2.700

2.700

4

Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o.

1.200

600

600

5

Integraal project NOOZ - Rotsoord

1.300

1.300

6

Overige integrale projecten, programmering op korte termijn

3.000

3.000

 Subtotaal

13.743

10.143

3.600

* Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023 

Uitbreidingsinvesteringen A Groei in Balans

Project 

Projecten naam 

Totaal investeringen

Kredieten 2023

Integrale
afweging
VJN 2023*

9

Gezond leefklimaat - icoonproject Natuurpark Oud Zuilen

5.000

5.000

10

Gezond leefklimaat - icoonproject Paardenveld

1.650

1.650

11

Gezond leefklimaat - icoonproject - gedeelte van rondje Stadseiland

4.000

4.000

12

Gezond leefklimaat - icoonproject - Tuinen van Moreelse

3.000

3.000

13

Gezond leefklimaat - icoonproject - Amelisweerd

1.000

1.000

14

Gezond leefklimaat - icoonproject - Maarschalkerweerd

5.340

5.340

16

Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten)

2.000

2.000

20

Mobiliteit - fietsenstallingen Binnenstad

4.500

4.500

21

Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg

6.000

6.000

32.490

17.490

15.000

Totaal te autoriseren Groei in Balans 

46.233

27.633

18.600

* Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023 

Onderstaande investeringen lichten wij nader toe op de investeringsstaat Groei in Balans.

Vervangingsinvesteringen Groei in Balans

x €1.000

Alle programma's

2023

2024

2025

2026

Openbare ruimte en Groen 

10.143

0

0

0

Totaal

10.143

0

0

0

Toelichting
Bovenstaande kredieten bestaan uit de volgende vervangingsinvesteringen:

1  Integraal project Welgelegen en Den Hommel

2,543 miljoen euro

2  Integraal project Overvecht Amazonekwartier

3,000 miljoen euro

3  Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a

2,700 miljoen euro

4  Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o.

600 miljoen euro

5  Integraal project NOOZ - Rotsoord

1,300 miljoen euro

Totaal

10,143 miljoen euro

Uitbreidingsinvesteringen A Groei in Balans

x €1.000

Alle programma's

2023

2024

2025

2026

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

6.990

0

0

Bereikbaarheid

10.500

0

0

Openbare ruimte en Groen 

0

0

0

Totaal

17.490

0

0

0

Toelichting

Bovenstaande kredieten bestaan uit de volgende uitbreidingsinvesteringen A:

10 Gezond leefklimaat icoonproject paardenveld

1,650 miljoen euro

14 Gezond leefklimaat icoonproject Maarschalkerweerd

5,340 miljoen euro

20 Mobiliteit fietersenstallingen Binnenstad

4,500 miljoen euro

21 Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg

6,000 miljoen euro

Totaal

17,490 miljoen euro

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20