Programma's

Werk en Inkomen

Portefeuillehouder(s):
Linda Voortman

Ambitie

Alle Utrechters hebben financiële bestaanszekerheid en kunnen meedoen in de samenleving

Naar verwachting is in 2023 sprake van blijvende krapte op de arbeidsmarkt met een daling van het bijstandsbestand als gevolg. We zetten in op meer verbindingen tussen werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en sociale partners om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren.
Wel leiden de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de inflatie en dalende koopkracht tot een grotere onzekerheid. Eind 2023 verwachten we in Utrecht 8.800 bijstandsgerechtigden.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met het versneld huisvesten van statushouders vanaf de zomer 2022, welke veelal ook zullen instromen in de bijstand.

Het nieuw armoede– en schuldenbeleid wordt de komende periode verder ontwikkeld, met hierbij speciale aandacht voor bestrijden van kinderarmoede en werkende armen.
Daarnaast wordt extra ingezet op het behalen van onze regionale banenafspraak doelstellingen.
Tot slot presenteren we in 2023 een plan hoe we basisbanen gaan vormgeven.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20