Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat over het onderhoud van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat. Met het vaststellen van de programmabegroting autoriseert u de onderhoudsuitgaven voor het jaar 2023. Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het onderhoudsprogramma, bij de subparagrafen vindt u een verwijzing naar de betreffende meerjarennota’s.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20