Deze website gaat over de Programmabegroting 2023 van de gemeente Utrecht. De Programmabegroting 2023 is een uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2022.

  • In Programma's leest u wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.
  • In Paragrafen vindt u toelichtingen op onderwerpen die meerdere programma's raken.
  • In Financiën vindt u verschillende financiële tabellen waaronder het overzicht baten en lasten en overzichten van de reserves.
  • In Bijlagen vindt u een aantal documenten die een verbinding hebben met de programmabegroting.
    Via de sitemap
    kunt u snel navigeren naar de juiste pagina in het document.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20