Financiën

Reserves

Hieronder staat in de eerste tabel een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de totale bestemmingsreserves per programma. En de tweede tabel laat per reserve zien voor welke bedragen er per 1 juli 2021 verplichtingen zijn aangegaan alsmede welke bedragen er vrij kunnen vallen.

x € 1.000

Saldo
31-12-2021

B&D
voorstellen 2021

Saldo
1-1-2022

Mutatie
2022

Begroot
1-1-2023

Mutatie
2023

Begroot
1-1-2024

Mutatie
2024

Begroot
1-1-2025

Mutatie
2025

Begroot
1-1-2026

Mutatie
2026

Begroot
1-1-2027

a

b

c = a+b

d

e = c+d

f

g

h

i = g+h

j

k = i+j

l

m = k+l

Algemene dekkingsreserve

84.108

31.635

115.743

-57.056

58.687

-16.879

41.808

-586

41.222

14.741

55.963

-22.706

33.257

Algemene Reserve

52.450

0

52.450

20.295

72.745

7.059

79.804

1.897

81.701

57

81.758

57

81.815

Totaal Algemene reserve

136.558

31.635

168.193

-36.761

131.432

-9.820

121.612

1.311

122.923

14.798

137.721

-22.649

115.072

Bewoners en Bestuur

766

60

826

0

826

0

826

0

826

0

826

0

826

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

252.222

8.155

260.377

-9.368

251.008

-11.815

239.194

-1.634

237.557

795

238.352

-6.940

231.412

Duurzaamheid

19.226

75

19.301

-610

18.691

-610

18.081

-610

17.471

-35

17.436

-35

17.401

Bereikbaarheid

28.643

1.308

29.951

-4.889

25.063

-11.043

14.020

-4.382

9.638

4.253

13.891

-10.259

3.632

Openbare ruimte en groen

13.757

1.131

14.888

-675

14.213

0

14.213

0

14.213

0

14.213

0

14.213

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

4.286

190

4.476

-250

4.226

0

4.226

0

4.226

0

4.226

0

4.226

Werk en Inkomen

2.076

0

2.076

-179

1.897

-119

1.778

-60

1.718

0

1.718

0

1.718

Onderwijs

17.133

2.048

19.181

0

19.181

0

19.181

0

19.181

0

19.181

0

19.181

Ondersteuning op maat

3.266

1.741

5.007

0

5.007

0

5.007

0

5.007

0

5.007

0

5.007

Veiligheid

143

0

143

0

143

0

143

0

143

0

143

0

143

Cultuur

708

0

708

103

811

103

914

-309

605

0

605

0

605

Samenleven en Sport

3.015

0

3.015

0

3.015

3.000

6.015

0

6.015

0

6.015

0

6.015

Utrechts Vastgoed

10.467

-921

9.546

4.299

13.845

3.532

17.376

3.532

20.908

3.532

24.439

3.532

27.971

Algemene Middelen

26.809

178

26.987

-2.051

24.936

0

24.936

0

24.936

0

24.936

0

24.936

Overhead

3.580

3.801

7.381

0

7.381

0

7.381

0

7.381

0

7.381

0

7.381

Vaste activa

274.872

5.172

280.044

3.444

283.487

3.435

286.922

-893

286.029

-5.526

280.502

3.112

283.614

Totaal Bestem-mingsreserves

660.969

22.938

683.907

-10.176

673.730

-13.517

660.213

-4.356

655.854

3.019

658.871

-10.590

648.281

Totaal reserves per programma

797.527

54.573

852.100

-46.937

805.162

-23.337

781.825

-3.045

778.777

17.817

796.592

-33.239

763.353

De toelichting op de reserves is te vinden in de bijlage toelichting reserves .

Overzicht van reeds vastgelegde bestedingen per reserve

x€1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2022

Reeds verplicht
per 01-07-2022

Niet verplicht deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

826

180

646

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

0

185

0

Utrechtse Energie

01-01-50

2.243

0

2.243

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

3.787

2.524

1.263

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

4.990

0

4.990

0

Risicoreserve Bodem

31-12-43

1.434

0

1.434

0

Nedereindseplas

01-01-31

6.662

0

6.662

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

24.481

0

24.481

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

4.362

0

4.362

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.108

0

1.108

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

7.016

0

7.016

0

Ophaaldienst

31-12-50

3.418

0

3.418

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

2.603

236

2.367

0

Meerjaren Groen programma

07-06-39

1.063

0

1.063

0

Grondbank

31-12-50

788

95

693

0

Werk en Inkomen

Re-integratiefonds werk en inkomen

31-12-50

903

0

903

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

377

0

377

0

Werk en inkomen

31-12-50

796

0

796

0

Onderwijs

Huisvestingsprogramma

31-12-50

8.175

0

8.175

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

716

0

716

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

8.310

0

8.310

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

31-12-50

5.007

0

5.007

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

143

0

143

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

505

0

505

0

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

31-12-24

103

0

103

0

Samenleven en Sport

Vervanging zwembaden

31-12-25

2.300

0

2.300

0

Toegankelijk Vastgoed

31-12-25

715

0

715

0

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

31-12-50

2.738

0

2.738

0

Energieneutraal Kernvastgoed

31-12-50

1.090

108

982

0

Stadskantoor

31-12-50

5.679

1.378

4.301

0

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

31-12-50

39

39

0

0

Leegstand Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

0

0

0

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

3.105

0

3.105

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

795

0

795

0

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

31-12-22

23.087

0

23.087

0

Overhead

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

5.711

0

5.711

0

Overheadvierkant

11-11-26

1.670

0

1.670

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

52.450

0

52.450

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

115.743

0

115.743

0

Vaste activa

Vaste Activareserve

31-12-99

280.044

0

280.044

0

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Egalisatiereserve bouwleges

31-12-50

972

0

972

0

Woonfonds

31-12-25

799

150

649

0

Utrechts restauratiefonds (URF)

31-12-25

3.228

0

3.228

0

Archeologisch opgravingen

31-12-50

961

936

25

0

Revolverend fonds woningrenovatie

31-12-50

381

0

381

0

Domplein 13

31-12-26

160

160

0

0

Grondexploitatie

31-12-50

206.515

0

206.515

0

Investeringsimpuls RSU

37.843

0

37.843

0

Taakstelling inkoop LR

31-12-31

7.190

0

7.190

0

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

407

0

407

0

Europese subsidies

31-12-50

1.921

0

1.921

0

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toeristische stadspromotie

31-12-50

476

0

476

0

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

29-05-25

2.000

0

2.000

0

Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)

29-05-25

2.000

0

2.000

0

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20