Programma's

Vennootschapsbelasting

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman

Ambitie

We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

Gemeente Utrecht is belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) en betaalt belasting over de winst uit bedrijfsafval en over de inkomsten uit reclameconcessies.

Met betrekking tot de reclame-inkomsten is de gemeente Utrecht van mening dat de aanslag zoals de Belastingdienst deze heeft opgelegd niet correct is. Er is geen sprake van een te belasten winst en als men daar toch aan toe zou komen, zou de winst op een andere wijze en tot een lager bedrag moeten worden berekend dan de Belastingdienst voorstaat. Om deze reden hebben wij tegen de aanslagen vanaf 2016 bezwaar ingediend en tegen de uitspraak op het bezwaar zijn we in beroep gegaan. Met het beroep vragen wij nu een oordeel van de rechter hierin. Overigens procederen ook andere gemeenten in vergelijkbare zaken.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20