Bijlagen

Subsidies

x € 1.000

Programma

Begroting
2022

Begroting
2023

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2023

Bewoners en Bestuur

2.779

3.450

336

0

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

1.364

1.014

199

40

Duurzaamheid

4.068

4.146

0

3.593

Bereikbaarheid

140

95

0

0

Openbare Ruimte en Groen

1.046

1.064

47

0

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

9.961

10.205

8.550

145

Werk en Inkomen

21.951

22.264

16.314

0

Onderwijs

46.206

46.729

29.529

45

Ondersteuning op maat

85.600

88.453

36.120

50.983

Volksgezondheid

4.771

5.024

4.511

0

Veiligheid

5.273

5.300

279

4.771

Cultuur

48.778

49.747

0

46.696

Samenleven en Sport

31.564

32.417

13.034

12.135

Totaal Subsidies 2023

263.501

269.908

108.919

118.408

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20