Paragrafen

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico’s kennen, weten wanneer het spannend wordt. In de programma’s geven we inzicht in de belangrijkste strategische risico’s, ontwikkelingen die het realiseren van onze doelstellingen mogelijk in de weg staan en welke maatregelen we hiervoor in onze programma’s treffen.

De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico’s en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico’s financieel op te vangen.
Ten opzichte van voorgaande jaren is deze paragraaf gewijzigd van opzet. De tabel met top tien risico’s geeft een meer inhoudelijke onderbouwing van de risico’s en maatregelen en wat de impact is van elk risico op de benodigde weerstandscapaciteit. Door samenvoeging van de paragraaf weerbaarheid en wendbaarheid met de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing kunnen we de analyse en duiding van de financiële kengetallen verbeteren en deze in samenhang bezien en toelichten.
Aan het eind van de paragraaf geven we een samenhangende beoordeling van de financiële positie.

Samenvatting

De weerbaarheid en wendbaarheid van Utrecht is verbeterd, doordat het weerstandsvermogen weer op niveau is gebracht en voldoet aan de norm van 1,0. In 2022 is de benodigde weerstandscapaciteit versneld aangevuld, als uitwerking van de financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord 'Investeren in Utrecht'. Dit geeft voldoende ruimte om de risico's op te kunnen vangen. We zien dat het risico's in totaal zijn afgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20