Programma's

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Portefeuillehouder(s):
Susanne Schilderman; Eva Oosters

Ambitie

Met het programma ‘Economie en Werk voor Iedereen’ zetten we in op een toekomstbestendige arbeidsmarkt, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een gezond investeringsklimaat.

Werk verandert, mede door toenemende digitalisering. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van onze beroepsbevolking. Er zijn mede als gevolg van de vergrijzing structurele tekorten in beroepen die essentieel zijn voor de gezonde groei van onze stad. Bovendien vinden we het belangrijk dat in deze groeiende stad alle inwoners nu en in de toekomst kunnen wonen, werken én recreëren. Hiervoor zijn circa 70.000 extra banen nodig en dit vraagt om voldoende (betaalbare) bedrijfsruimtes, maar ook plek voor groen, parken, recreatie en evenementen als onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een scherp en onderscheidend economisch profiel op het thema gezondheid kan en moet Utrecht helpen om de benodigde investeringen aan te trekken. Deze uitdagingen vragen om bewuste keuzes. Alleen dan kunnen we succesvol werken aan de energietransitie, circulaire economie, digitalisering, toegang tot zorg en een gezonde woning- en arbeidsmarkt. Hierover zullen we jaarlijks rapporteren in de Actieagenda Utrechtse economie.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20