Financiën

Voorzieningen

In onderstaande tabel worden de voorzieningen op programmaniveau per rubriek toegelicht.

x € 1.000

Saldo
 01-01-2022

Mutatie
2022

Begroot
saldo
 01-01-2023

Mutatie 2023

Begroot saldo
 01-01-2024

Mutatie
2024

Begroot saldo
 01-01-2025

Mutatie 2025

Begroot
saldo
 01-01-2026

Mutatie 2026

Begroot saldo
 01-01-2027

a

b

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e+f

h

i=g+h

j

k=i+j

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

13.183

0

13.183

0

13.183

0

13.183

0

13.183

0

13.183

Onderwijs

1.290

0

1.290

0

1.290

0

1.290

0

1.290

0

1.290

Verplichtingen en verliezen

14.473

0

14.473

0

14.473

0

14.473

0

14.473

0

14.473

Bewoners en Bestuur

5.657

190

5.847

190

6.037

190

6.227

190

6.417

190

6.607

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

762

0

762

0

762

0

762

0

762

0

762

Openbare ruimte en Groen

998

0

998

0

998

0

998

0

998

0

998

Cultuur

60

-60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

368

0

368

0

368

0

368

0

368

0

368

Risico's

7.844

130

7.975

190

8.165

190

8.355

190

8.545

190

8.735

Bereikbaarheid

114

1.452

1.566

344

1.910

344

2.254

344

2.598

344

2.942

Openbare ruimte en Groen

0

14.843

14.843

13.343

28.186

13.343

41.528

13.343

54.871

13.343

68.214

Samenleven en Sport

2.729

1.515

4.244

1.515

5.759

1.515

7.273

1.515

8.788

1.515

10.303

Utrecht  Vastgoed

2.900

9.102

12.002

9.102

21.104

9.102

30.206

4.537

34.743

4.537

39.280

Overhead

43

0

43

0

43

0

43

0

43

0

43

Egalisatievoorzieningen

5.786

26.911

32.697

24.304

57.001

24.304

81.304

19.739

101.043

19.739

120.782

Openbare ruimte en Groen

10.605

0

10.605

0

10.605

0

10.605

0

10.605

0

10.605

Toekomstige vervangingsinvesteringen

10.605

0

10.605

0

10.605

0

10.605

0

10.605

0

10.605

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

23.395

4.000

27.395

0

27.395

0

27.395

0

27.395

0

27.395

Duurzaamheid

127

0

127

0

127

0

127

0

127

0

127

Bereikbaarheid

107

-10

97

-10

87

-10

77

-10

67

-10

57

Openbare ruimte en Groen

730

104

834

104

937

104

1.041

104

1.145

104

1.249

Samenleven en Sport

0

48

48

48

97

48

145

48

193

48

242

Van derden verkregen middelen

24.359

4.142

28.501

142

28.643

142

28.785

142

28.927

142

29.070

Totaal Voorzieningen

63.067

31.184

94.251

24.636

118.886

24.636

143.522

20.071

163.593

20.071

183.664

De toelichting op de voorzieningen is te vinden in de bijlage toelichting voorzieningen .

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20