Programma's

Bewoners en Bestuur

Belangrijke risico's

Risico

Maatregel

  1. Met ongelijk investeren maken we in onze ambities keuzes die op gespannen voet kunnen staan met wat bewoners, ondernemers en organisaties willen voor hun buurt of wijk waardoor die het idee kunnen krijgen dat de gemeente niets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

We zijn aan de voorkant helder over kaders en verwachtingen en vertellen en leggen uit wat we wel en niet uit de participatie meenemen in onze besluiten.

  1. Rijksbelangen kunnen soms haaks staan op regionale belangen. Wanneer we de Utrechtse belangen niet goed vertegenwoordigen kan het zijn dat we minder financiële middelen voor onze opgaven krijgen zoals bv Jeugdzorg of de mobiliteitspropositie. Dan kunnen we onze ambities voor kwaliteit van jeugdzorg of woningbouw niet realiseren.

We bepalen een strategie met prioriteiten voor belangenbehartiging en goed relatiebeheer (Ministeries, Kamerleden) en werken sterke proposities uit.  

  1. Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of dienstverlening door acute risico’s zoals: Uitvallen van systemen, ontoegankelijkheid gebouw en landelijke ontwikkelingen

Een actueel businesscontinuïteitsplan (BCP) waarin beschreven is welke acties we ondernemen als het risico zich voordoet

  1. Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of dienstverlening door onvoldoende beschikbare capaciteit (kwalitatief en/of kwantitatief) om veranderende vraag door onder andere veranderende samenstelling van de populatie en ondermijnende criminaliteit, aan te kunnen.

Uitbreiding van de vaste formatie t.o.v. de flexibele schil en investeren in opleiding en training van de medewerkers.

Zie voor een totaaloverzicht de Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20