Programma's

Bewoners en Bestuur

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2022

Begroting
2023

Waarvan 'vaste'
verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v
2023

1

De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals

40

40

0

0

ROM Regio Utrecht BV

Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV

174

174

174

0

Totaal doelstelling 1

214

214

174

0

2

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad.

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

215

215

162

0

Totaal doelstelling 2

215

215

162

0

3

Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

2.350

3.021

0

0

Totaal doelstelling 3

2.350

3.021

0

0

Totaal Bewoners en Bestuur

2.779

3.450

336

0

Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies .

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20